14 Φεβρουαρίου 2019

Eτικέτες με τα δίψηφα και τους συνδυασμούς

   Σε συνέχεια της ανάρτησης με τις ετικέτες για το τετράδιο της αντιγραφής με την αλφαβήτα, ετοιμάσαμε κάτι αντίστοιχο για το β' τεύχος του βιβλίου της Γλώσσας, με τα δίψηφα φωνήεντα και σύμφωνα, καθώς και με τους συνδυασμούς φωνηέντων αυ και ευ. Έτσι, ολοκληρώνεται το υλικό που χρειαζόμαστε για το κλασικό τετράδιο αντιγραφής της Α΄ δημοτικού για όλη τη χρονιά.
  Σε κάθε ετικέτα υπάρχει το δίψηφο φωνήεν, σύμφωνο ή συνδυασμός φωνηέντων με μικρά και κεφαλαία, σε όλους τους πιθανούς τρόπους γραφής και τονισμού. Επιπλέον, δίνεται μία λέξη αναφοράς με την αντίστοιχη εικόνα. Τα παιδιά μπορούν να χρωματίσουν τα γράμματα και τις εικόνες και να συμπληρώσουν στις λέξεις τα γράμματα που λείπουν, για επιπλέον εξάσκηση. Οι εικόνες αναφοράς είναι οι ίδιες με αυτές που δίνονται στις καρτέλες για το θρανίο και την τάξη (φωνήεντα και σύμφωνα), από το Teaching Therapy, για να τις συγκρατούν και να τις ανακαλούν πιο εύκολα τα παιδιά.

  Στο αρχείο, η σειρά που ακολουθείται είναι αυτή με την οποία δίνονται τα γράμματα στο β' τεύχος της Γλώσσας της Α' δημοτικού, για δική μας διευκόλυνση στην εκτύπωση. Σε κάθε σελίδα υπάρχουν οκτώ ετικέτες, οπότε εκτυπώνουμε σε όσα αντίγραφα χρειαζόμαστε, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου