20 Σεπτεμβρίου 2014

Το τρένο με τα μπαλόνια

    Μια απλή και διασκεδαστική δραστηριότητα συνεργασίας που μπορεί να γίνει και τις πρώτες μέρες στο σχολείο. Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες των 3-5 ατόμων. Οι ομάδες μπαίνουν σε σειρές.


    
      Δίνουμε στον πρώτο κάθε ομάδας ένα φουσκωμένο μπαλόνι που πρέπει να φτάσει στον τελευταίο. Αυτός το τοποθετεί ανάμεσα στον ίδιο και τον μπροστινό του και πρέπει να το στηρίζει εκεί χωρίς να το ακουμπά με τα χέρια. 
    Με τον ίδιο τρόπο δίνουμε τα υπόλοιπα μπαλόνια έτσι ώστε ανάμεσα σε κάθε δύο παιδιά να υπάρχει ένα μπαλόνι. Όλοι μαζί θα πρέπει να διανύσουν κάποια απόσταση που θα έχουμε ορίσει ή κάποια διαδρομή μετ' εμποδίων για μεγαλύτερα παιδιά. Μπορεί ακόμα να έχουμε τοποθετήσει κάποια αντικείμενα σε κάποιο σημείο της διαδρομής, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρουν γυρίζοντας πίσω.  
   Ό,τι επιλέξουμε από τα παραπάνω, θα πρέπει να το κάνουν χωρίς να τους πέσουν τα μπαλόνια. Αν πέσει κάποιο, τότε θα πρέπει όλοι μαζί, χωρίς να χαλάσουν τη σειρά τους, να προσπαθήσουν να πιάσουν το μπαλόνι και να συνεχίσουν την πορεία τους. Δε χρειάζεται να βάλουμε χρόνο ή να κερδίζει η ταχύτερη ομάδα. Αρκεί η προσπάθεια να ολοκληρώσουν τη διαδρομή.
  Στη συζήτηση που θα κάνουμε μετά θα μιλήσουμε για τις δυσκολίες αν υπήρξαν, την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας.  

Δείτε περισσότερες δραστηριότητες συνεργασίας την ανάρτηση: Παιχνίδια συνεργασίας για το σχολείο

Η δραστηριότητα είναι από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

4 σχόλια: